Pro Scientium Sp. z o.o.

Zarząd, Biuro Handlowe, Serwis

ul. Wiejska 7 lok 15
 00-480 Warszawa
 NIP: 118-00-11-111
tel.: (22) 627 25 42
 fax.: (22) 627 25 41
KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI: 50 000 ZŁ
NR. KRS: 0000074854
OZNACZENIE SĄDU REJESTROWEGO: SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO